• Çevre Mühendisi & Çevre Görevlisi tarafından
  • Çevre Mevzuatı çerçevesinde Çevre Denetimi Yapılması
  • Atık Yönetiminin Sağlanması
  • Beyan  ve Bildirimlerin Yapılması
  • Çevre Mevzuatı çerçevesinde yasal gerekliliklerin belirlenmesi