• ÇED Görüşü Alınması
  • İşletme Belgesi
  • İş Yeri Açma Ruhsatı
  • Kapasite Raporu Alınması
  • Geçici Faaliyet Belgesi
  • Çevre İzni ve Çevre Lisansı
  • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) Alınması